Materiały do spotkań formacyjnych

multimedia Description

Materiały do spotkań formacyjnych w parafialnej  szkole słowa Bożego

 

1. ks. Stanisław Haręzga – Ewangeliczne uczty z Jezusem a tajemnica Eucharystii
2. ks. Stanisław Haręzga – Błogosławieni w mocy Ducha Świętego
3. ks. Stanisław Haręzga – Eucharystia darem manny ukrytej
4. ks. Grzegorz Hanus – Projekt spotkania w parafialnej szkole Słowa Bożego, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 21.
5. ks. Stanisław Haręzga – Rok liturgiczny w Kościele i w rodzinie
Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej