Odnowa biblijna parafii – materiały

multimedia Description

Materiały dotyczące projektu odnowy biblijnej parafii

 

1. ks. Stanisław Haręzga – Odnowa biblijna parafii. Projekt duszpasterski Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.
2. ks. Krzysztof Bis – Duszpasterskie przestrzenie odnowy biblijnej parafii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 11 – 14.
3. ks. Łukasz Kramarz – Jak zachęcić parafian do kontaktu ze Słowem Bożem, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 22 – 23.
4. ks. Hubert Cyran – Nabożeństwo Słowa Bożego w biblijnej odnowie parafii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 18.
5. ks. Jacek Bram – Parafialna lektura czterech Ewangelii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 15 – 17.
6. ks. Daniel Drążek – Propozycje inicjatyw biblijnych w parafii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 19 – 20.
7. ks. Mateusz Sławiński – Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, czyli „beze Mnie nic nie możecie uczynić”
(J 15,5), w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 30 – 34.
8. ks. Waldemar Murdzek – Rola duszpasterza w odnowie biblijnej parafii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 27 – 29.
9. ks. Grzegorz Matwijec – Stare i nowe, czyli kilka pomysłów na biblijną odnowę parafii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 24 – 26.
10. ks. Patryk Szałaj – Rola internetu w odnowie biblijnej parafii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 35 – 37.
11. ks. Karol Wałczyk – Odnowa biblijna podstawą duszpasterstwa dzisiaj, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 43 – 45.
12. ks. Szczepan Wiśniewski – Inicjatywy promujące Pismo Św. w parafii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 46 – 47.
13. ks. Radosław Zawałeń – Uwagi dotyczące programu odnowy biblijnej parafii, w: Zamieszkać w Słowie, rocznik Dzieła Bibilijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, Rok 3/2021, pod red. ks. S. Haręzgi, Przemyśl 2021, s. 48 – 49.
Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej