Konkurs biblijny – „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

multimedia Description

Konkurs Biblijny na podstawie Ewangelii synoptycznych

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

dla uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2023/2024.

 

MATERIAŁY

ETAP SZKOLNY

Kościół moim domem

Wybrane fragmenty z Ewangelii według św. Marka

 


 

1. ks. Stanisław Haręzga – Wprowadzenie Otwórz
2. ks. Stanisław Haręzga – Dom Szymona i Andrzeja w Kafarnaum (Mk 1,29-39) Otwórz
3. ks. Stanisław Haręzga – Dom Szymona i Andrzeja oraz dom celnika Lewiego (Mk 2,1-17) Otwórz
4. ks. Stanisław Haręzga – W domu nowej rodziny Jezusa (Mk 3,20-35) Otwórz
5. ks. Stanisław Haręzga – W domu przełożonego synagogi Jaira (Mk 5,21-43) Otwórz
6. ks. Stanisław Haręzga – Dom pouczeń Jezusa do uczniów i dom spotkania Syrofenicjanki z Jezusem (Mk 7,17-30) Otwórz
7. ks. Stanisław Haręzga – Dom miejscem pouczeń Jezusa skierowanych do uczniów (Mk 9,28-50) Otwórz
8. ks. Stanisław Haręzga – Kolejny dom Jezusowych pouczeń do uczniów (Mk 10,10-16)
Otwórz
9. ks. Stanisław Haręzga – Dom Szymona w Betanii i dom Ostatniej Wieczerzy (Mk 14,3-26)
Otwórz

 

 


 

 

 

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej