Konkurs biblijny – „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

multimedia Description

Konkurs Biblijny na podstawie Ewangelii synoptycznych

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”

dla uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2023/2024.

 

MATERIAŁY

ETAP SZKOLNY

Kościół moim domem

Wybrane fragmenty z Ewangelii według św. Marka

 


 

1. ks. Stanisław Haręzga – Wprowadzenie Otwórz
2. ks. Stanisław Haręzga – Dom Szymona i Andrzeja w Kafarnaum (Mk 1,29-39) Otwórz
3. ks. Stanisław Haręzga – Dom Szymona i Andrzeja oraz dom celnika Lewiego (Mk 2,1-17) Otwórz
4. ks. Stanisław Haręzga – W domu nowej rodziny Jezusa (Mk 3,20-35) Otwórz
5. ks. Stanisław Haręzga – W domu przełożonego synagogi Jaira (Mk 5,21-43) Otwórz
6. ks. Stanisław Haręzga – Dom pouczeń Jezusa do uczniów i dom spotkania Syrofenicjanki z Jezusem (Mk 7,17-30) Otwórz
7. ks. Stanisław Haręzga – Dom miejscem pouczeń Jezusa skierowanych do uczniów (Mk 9,28-50) Otwórz
8. ks. Stanisław Haręzga – Kolejny dom Jezusowych pouczeń do uczniów (Mk 10,10-16)
Otwórz
9. ks. Stanisław Haręzga – Dom Szymona w Betanii i dom Ostatniej Wieczerzy (Mk 14,3-26)
Otwórz

 

 


ETAP DEKANALNY

„Kościół w przypowieściach Jezusa o królestwie niebieskim”

Wybrane fragmenty z Ewangelii według św. Mateusza

 

1. ks. Stanisław Haręzga – Wprowadzenie Otwórz
2. ks. Stanisław Haręzga – Mowa w przypowieściach (Mt 13,1-52) Otwórz
3. ks. Stanisław Haręzga – Przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,23-35) Otwórz
4. ks. Stanisław Haręzga – Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16) Otwórz
5. ks. Stanisław Haręzga – Przypowieści o potrzebie przyjęcia królestwa Bożego (Mt 21,28 – 22,14) Otwórz
6. ks. Stanisław Haręzga – Przypowieści o powtórnym przyjściu Chrystusa (Mt 24,45 – 25,30) Otwórz

 

 


 

 

ETAP FINALNY

„Jak uczestniczyć we wspólnocie Kościoła?”

Podpowiedzi Jezusa w przypowieściach Ewangelii według św. Łukasza

 

1. ks. Stanisław Haręzga – Być bliźnim na wzór miłosiernego Samarytanina (Łk 10,25-37) Otwórz
2. ks. Stanisław Haręzga – Strzec się wszelkiej chciwości (Łk 12,13-21) Otwórz
3. ks. Stanisław Haręzga – Dać się odnaleźć miłosiernemu Bogu (Łk 15,1-32) Otwórz
4. ks. Stanisław Haręzga – Właściwie korzystać z dóbr materialnych (Łk 16,1-31) Otwórz
5. ks. Stanisław Haręzga – Pamiętać o wytrwałej i pokornej modlitwie (Łk 18,1-14) Otwórz

 

 


 

 

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej