Nabożeństwa słowa Bożego na rok duszpasterski 2022/2023

Opublikowany przez: admin

Przez ostatnie cztery lata Dzieło Biblijne przygotowywało i publikowało materiały do prowadzenia szkoły słowa Bożego w ramach odnowy biblijnej parafii. W obecnym roku duszpasterskim 2022/2023 pt. “Wierzę w Kościół Chrystusowy” są to nabożeństwa słowa Bożego, ale dostępne już tylko na stronie internetowej Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej (bibliaprzemyska.pl).
Przygotowali je diakoni w ramach zaliczenia przedmiotu “Proforystyka biblijna”. Materiały zawierają gotowe scenariusze dziesięciu nabożeństw biblijnych na okoliczność ważniejszych wydarzeń duszpasterskich. Powstały one z myślą o kolejnym wsparciu odnowy biblijnej w parafiach z uwzględnieniem aktualnej tematyki roku duszpasterskiego poświęconego Kościołowi.
Licząc na ich życzliwe przyjęcie, zapraszam duszpasterzy do skorzystania z przygotowanych propozycji w celu ubogacenia i ożywienia swej kapłańskiej posługi słowu Bożemu.
Powyższe materiały dostępne są TUTAJ.
Moderator Dzieła Biblijnego
ks. Stanisław Haręzga

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej