Rekolekcje Lectio divina

multimedia Description

Materiały dotyczące rekolekcji Lectio divina

 

1. ks. Stanisław Haręzga – Etapy chrześcijańskiej lektury Biblii
2. ks. Stanisław Haręzga – Jak zdynamizować swoje chrześcijańskie powołanie?
Szukanie odpowiedzi metodą lectio divina w Rz 12,1-8
3. ks. Stanisław Haręzga – Lectio divina duchową lekturą Pisma Świętego.
Bogactwo sensu biblijnego na przykładzie tekstu Łk 19,1-10
4. ks. Stanisław Haręzga – Lectio divina odkrywaniem sensu Pisma Świętego
na przykładzie tekstu Mt 14,22-33

 

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej