Sympozjum "Zamieszkać w Słowie"

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej