Niedziela Słowa Bożego 2023

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej