Jubileusz 50-lecia kapłaństwa

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej