Modlitwy

Antoni Makar

Modlitwa o uwolnienie serca

modlitwy

Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który narodziłeś się z Niepokalanej Dziewicy, przyszedłeś na świat i umarłeś na Krzyżu, pragnąc by wszyscy ludzie zostali zbawieni, bowiem siebie samego wydałeś jako nieskalaną Ofiarę przebłagania za nasze grzechy, wyznaję Ci z żalem moje świadome i dobrowolne nieposłuszeństwo względem Ciebie, a także ukryty grzech serca, tj. wszelkie stany wewnętrzne, które we mnie panują, czyniąc mnie nieposłusznym Tobie (np. niewiara, nieufność, lęk, pożądliwość, letniość).

Świadomym aktem woli oddaję Ci ten grzech mojego serca, tj. wszystkie stany, które są źródłem moich grzesznych myśli, pragnień, dążeń i zaniedbań oraz wszelkich form aktywności niezgodnych z Twoim przykazaniem miłości, a zwłaszcza to wszystko, czego sobie do końca nie uświadamiam i nad czym nie panuję.

Wierzę, że Ty w swoim Sercu poniosłeś moje grzechy na drzewo Krzyża, aby zostały razem z Tobą ukrzyżowane, jeśli się ich wyrzekam i oddaję Tobie moje serce; swoją drogocenną Krwią wykupiłeś mnie z niewoli i uwolniłeś spod władzy Złego, rozbroiłeś moce ciemności i usunąłeś z drogi to, co było moim przeciwnikiem, abym należał do Ciebie i dzięki wierze w moc Boga, który Cię wskrzesił z martwych, narodził się na nowo do życia w wewnętrznej wolności i Bożej sprawiedliwości.


Modlitwa o posłuszeństwo wiary

modlitwy

Jezu Chryste, wyrzekam się wszelkiej nieprawości i zwracam się ku Tobie, aby przez wiarę w Imię Twoje poddać Twemu panowaniu każdą moją aktywność i aby mocą Twojej Krwi zostało związane we mnie to, co sprzeciwia się woli Bożej.

Proszę Cię Panie za przyczyną Twej Niepokalanej Matki, usuń z mego wnętrza przyczynę grzechu, która jest moim przeciwnikiem na drodze zbawienia i udziel mi łaski poznawania i akceptowania Twojej woli.

Jezu, Ty jesteś moim Zbawicielem, dziękuję Ci za każde doświadczenie przez które uczysz mnie należnego Tobie posłuszeństwa i uwalniasz spod władzy złego, abym mógł żyć w wolności i trwać w Twojej miłości.

Spraw Panie, niech moc Twego Ducha wzmacnia we mnie siłę wewnętrznego człowieka oraz prowadzi mnie do wypełniania Twojej woli i przyjmowania darów Twojej miłości zgodnie z Twym oczekiwaniem.

Proszę Cię Jezu, obdarz mnie mądrością i duchowym zrozumieniem Twego Słowa, aby prawo Twojej miłości wypełniało się we mnie i kształtowało mnie zgodnie z Twoja wolą, a Twoja sprawiedliwość uwidaczniała się przeze mnie zgodnie z Twym upodobaniem. Amen.

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej