XIII Tydzień Biblijny

Opublikowany przez: admin

W dniach 18-24 kwietnia 2021 r. będziemy przeżywać XIII Tydzień Biblijny. Ubogaca on tegoroczny program duszpasterski poświęcony Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczynająca go niedziela będzie równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Ogólnopolskie uroczystości z nim związane odbędą się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz na Jasnej Górze.

Na okoliczność Tygodnia Biblijnego ogólnopolskie Dzieło Biblijne przygotowało bogate materiały duszpasterskie w biuletynie „Przegląd Biblijny” 13 (2021). Otrzymała go każda parafia w Archidiecezji Przemyskiej. Choć wykorzystanie tych materiałów ograniczone jest z racji panującej epidemii, warto, by duszpasterze z nich skorzystali, czy to w ramach odbywających się celebracji, zwłaszcza Mszy świętych, czy też szukając nowych pomysłów i możliwości dotarcia do wiernych poprzez transmisje on-line.

Natomiast w tym roku przemyskie Dzieło Biblijne proponuje na Tydzień Biblijny praktyczne konferencje formacyjne pt. „Od lektury do życia słowem Bożym”. Codziennie będzie je transmitować nasze diecezjalne Radio FARA. Bliższe informacje na ten temat, z możliwością odsłuchania wygłoszonych konferencji, znajdziemy na stronie internetowej Radia FARA.

Postarajmy się, aby Tydzień Biblijny był dla nas kolejną szansą na poznawanie i pogłębianie naszej relacji ze słowem Bożym poprzez lekturę i modlitwę Pismem Świętym.

ks. Stanisław Haręzga
moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej