XII Tydzień Biblijny

Opublikowany przez: admin

Rodzinna modlitwa słowem Bożym

W dniach od 26 kwietnia do 2 maja 2020 roku będziemy przeżywać XII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życie wiecznego” (por. J 6,35). Nawiązuje on do hasła tegorocznego programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”. Niedziela rozpoczynająca Tydzień Biblijny będzie równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Ze względu na panujący w kraju stan epidemii, wszystkie celebracje biblijne, zarówno ogólnonarodowe, diecezjalne czy parafialne, będziemy mogli przeżywać jedynie we własnych rodzinach jako „domowych Kościołach” za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz Internetu.

Na ten tydzień Archidiecezjalne Dzieło Biblijne proponuje rodzinną modlitwę słowem Bożym opartą na tekstach Ewangelii czytanych podczas liturgii Mszy świętej danego dnia. Modlitwa będzie powadzona codziennie pod kierunkiem moderatora na antenie Radia FARA przez cały Tydzień Biblijny o godz. 20.00. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości, aby wprowadzić lub utrwalić w swojej rodzinie zwyczaj wspólnotowej lub indywidualnej modlitwy słowem Bożym. Ponieważ obecny czas sprzyja byciu razem, wykorzystajmy go do umocnienia naszej wspólnoty domowej poprzez większe docenienie roli słowa Bożego. Widzimy dziś lepiej, jak jest to ważne szczególnie wtedy, kiedy nie możemy uczestniczyć w Eucharystii w naszych kościołach parafialnych.

Duszpasterze proszeni są, aby w ramach swoich możliwości parafialnych zachęcili wiernych do skorzystania z tegorocznej, skromnej, ale „profetycznej” propozycji Dzieła Biblijnego. Jak co roku, na okoliczność Tygodnia Biblijnego, ogólnopolskie Dzieło Biblijne przygotowało bogate materiały duszpasterskie w dwunastym numerze „Przeglądu Biblijnego”. W tym roku, z uwagi na panującą epidemię nie może on być rozprowadzony do poszczególnych parafii. Kiedy okoliczności na to pozwolą, wówczas będzie można skorzystać z przygotowanych pomocy w ramach trwającego roku duszpasterskiego, gdyż zawierają materiały poświęcone tajemnicy Eucharystii, zwłaszcza katechezy i konferencję. Niech naszym staraniem, duchownych i świeckich, inny niż dotychczas Tydzień Biblijny rozbudzi w nas jeszcze głębsze pragnienie słowa Bożego poprzez lekturę i modlitwę Pismem Świętym. Taka przecież jest wymowa danego nam przez Boga znaku, jakim jest przeżywany przez cały świat czas epidemii.

ks. Stanisław Haręzga
moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej