Wielkanoc 2024

Opublikowany przez: admin

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Dzieła Biblijnego

Jezus żyje! Zmartwychwstał!

 

Niech ta radosna wieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa opromienia życie każdego z nas. Przyjmijmy ją na nowo w wierze Kościoła, abyśmy w dzisiejszym świecie byli autentycznymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Niech wielkanocne spotkania z Nim przy stole Słowa Bożego i Eucharystii pogłębią naszą wiarę w Jego obecność pośród nas, napełnią nadzieją i rozpalą miłość do bycia darem dla drugich w codziennym życiu.

Drodzy Siostry i Bracia, trwając z Wami we wspólnocie przyjaciół i sług Słowa Bożego, obejmuję każdego świąteczną modlitwą. Niech zmartwychwstały Chrystus poprzez Słowo Boże, za sprawą Ducha Świętego, staje się dla nas wszystkich błogosławieństwem, aż po ostateczne spotkanie z Nim w szczęśliwej wieczności w chwale Boga Ojca.

 

Z modlitwą i świątecznym pozdrowieniem
Ks. Stanisław Haręzga
Moderator Dzieła Biblijnego

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej