Wielkanoc 2023

Opublikowany przez: admin

 

Drodzy Członkowie i Przyjaciele Dzieła Biblijnego

 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25)

Na przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przesyłam Wam, Drodzy Siostry i Bracia, najserdeczniejsze życzenia.

Przez swoje zmartwychwstanie Jezus Chrystus otworzył dla nas księgę Pisma Świętego, abyśmy mogli Go usłyszeć i rozpoznać w Nim Boży plan zbawienia; pozostał z nami w Eucharystii, abyśmy mogli w Duchu Świętym otwierać się na dar Jego ożywiającej miłości.

Potrzeba tylko, abyśmy jak uczniowie z Emaus zwracali się do Niego z prośbą: „Zostań z nami, Panie” (Łk 24,29). On zawsze odpowiada na naszą prośbę, ale „znikając”, ciągle pobudza nas do dalszych duchowych odkryć Jego obecności w Kościele.

Niech wielkanocne spotkania ze zmartwychwstałym Panem będą dla nas pełne radosnego obcowania z Nim w Słowie Bożym i przy eucharystycznym stole. Równocześnie niech rozbudzą w nas jeszcze większe pragnienie odkrywania i doświadczania Jego bliskości aż po ostateczne z Nim spotkanie w wiecznym Emaus.

W dłonie Maryi, Matki wielkanocnej nadziei, składam wszystkie Wasze troski i radości. Trwając w modlitewnej komunii, w naszej Wspólnocie przyjaciół i sług Słowa Bożego, zapewniam o duchowej pamięci i każdego świątecznie pozdrawiam.

ks. Stanisław Haręzga

moderator Dzieła Biblijnego

 

Przemyśl, Wielkanoc 2023

 

 

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej