Udział Dzieła Biblijnego w diecezjalnym etapie Synodu Biskupów (2021 – 2022)

Opublikowany przez: admin

Udział Dzieła Biblijnego w diecezjalnym etapie Synodu Biskupów polega na słuchaniu i konsultacji jego członków w celu zebrania doświadczeń w kwestii obecności i roli słowa Bożego w życiu przemyskiego Kościoła. Okazją ku temu będzie spotkanie synodalne, aby w tej perspektywie szczerze podzielić się swoim widzeniem kościelnej rzeczywistości, w duchu odpowiedzialności za jedność i duchową kondycję naszego Kościoła. Ponieważ cały synod przeżywany jest pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, będziemy koncentrować się na naszym „podążeniu razem”, ale w świetle i mocy słowa Bożego. Bez niego nie możemy bowiem być Kościołem, który jest „filerem i podporą prawdy” (1 Tm 3,15).

W celu przygotowania się do spotkania synodalnego należy przemyśleć i skonkretyzować swój głos według kilku istotnych pytań. Zgodnie z Vademecum całego synodu dla wszystkich różnego rodzaju spotkań synodalnych stawiamy sobie zasadnicze pytanie: Jak w naszym Kościele lokalnym realizuje się „podążanie razem” i co winniśmy uczynić, aby ono było bardziej owocne?

W odpowiedzi na to pytanie należy zauważyć wszystkie znane diecezjalne czy parafialne inicjatywy i wydarzenia, które potwierdzają koncentrację duszpasterstwa, struktur i procesów eklezjalnych na słowie Bożym. Natomiast widząc trudności i przeszkody w podążaniu razem w tym kierunku, należy podać jakieś konkretne, pozytywne kroki ku bardziej trwałemu i owocnemu stawianiu słowa Bożego w centrum życia religijnego parafii i wiernych archidiecezji.

W celu większego uszczegółowienia naszych odpowiedzi na pytanie zasadnicze proponuje się jeszcze dodatkowe pytania dotyczące trzech przestrzeni: nadzieje dla Kościoła, zauważane problemy, czekające wyzwania.

Nadzieją dla Kościoła będą wszystkie przejawy promowania słowa Bożego w naszych wspólnotach kościelnych. Poszukajmy ich, mając na uwadze:

 • inicjatywy duszpasterskie na tym polu,
 • sposób proklamacji słowa Bożego w liturgii,
 • możliwości wspólnotowego słuchania słowa Bożego,
 • formację do korzystania z Pisma Świętego,
 • wspieranie indywidualnej i rodzinnej lektury Biblii,
 • udział świeckich w apostolacie biblijnym.

W stawianiu słowa Bożego w centrum życia Kościoła pojawiają się też różne trudności i zagrożenia. Próbując je określić, zwróćmy uwagę na źródła ich pochodzenia:

 • kontekst kulturowy dzisiejszego świata: kwestionowanie istnienia obiektywnej prawdy, złe rozumienie wolności, koncentracja na materialnej stronie rzeczywistości, wrogość do wiary i Kościoła;
 • sytuacja wewnątrz Kościoła: przejawy klerykalizmu, sposób sprawowania władzy, zgorszenia, zachowawczy charakter duszpasterstwa, rozchwianie dyscypliny kościelnej, braki w rozeznawaniu zagrożeń wiary i moralności.

W obliczu stojących przed Kościołem zagrożeń i wyzwań, coraz wyraźniej jawi się potrzeba większej synodalności w odniesieniu do słowa Bożego. Wśród postulatów w tej przestrzeni należałoby zwrócić uwagę na następujące działania:

 • wykorzystanie istniejących możliwości w promowaniu Pisma Świętego,
 • docenienie roli małych grup i wspólnot kościelnych oraz troska o biblijną formację ich animatorów,
 • prowadzenie parafialnej szkoły słowa Bożego w celu poważnego i wytrwałego studiowania Biblii i jej modlitewnego czytania,
 • troska o lepszą organizację i współpracę w służbie słowu Bożemu,
 • dbałość o obecność Biblii we wszystkich programach duszpasterskich i ewangelizacyjnych.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z pytaniami dotyczącymi udziału Dzieła Biblijnego w diecezjalnym etapie Synodu Biskupów, miejscem na słuchanie i konsultacje będą spotkania synodalne. Odbędą się one w miejscach, w których prowadzone były szkoły i kursy biblijne: Przemyśl, Jarosław, Łańcut, Przeworsk, Krosno i Sanok. Terminy spotkań synodalnych zostaną przekazane indywidualnie absolwentom tych szkół. Ci członkowie Dzieła Biblijnego, którzy nie będą mogli w nich uczestniczyć, proszeni są o przesłanie swych głosów na adres: ks. Stanisław Haręzga, ul. Ks. J. Popiełuszki 4 37-700 Przemyśl; harezga@poczta.onet.pl. Do przesłania swych głosów proszeni są również wszyscy miłośnicy słowa Bożego, którzy w duchu synodalności zatroskani są o większą promocję Biblii w życiu i misji Kościoła.

 

Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

ks. Stanisław Haręzga

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej