Materiały do pracy w grupach na rok duszpasterski 2023/2024

Spotkania i zjazdy formacyjne
Opublikowany przez: admin

Na obecny rok duszpasterski 2023/2024 pt. „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” Dzieło Biblijne publikuje materiały na spotkania parafialnych grup duszpasterskich. Przygotowali je diakoni w ramach zaliczenia przedmiotu „Proforystyka biblijna”. Materiały zawierają gotowe scenariusze na spotkania grupowe według sześciu odrębnych metod wspólnotowej lektury Biblii. Są nimi: dzielenie się Ewangelią, godzina biblijna, krąg biblijny, ewangeliczna rewizja życia, rozmowa ewangeliczna, wspólnotowa lectio divina. Po teoretycznej prezentacji każdej metody, podana jest propozycja jej wykorzystania w lekturze konkretnego tekstu biblijnego, będącego podpowiedzią, jak należy uczestniczyć we wspólnocie Kościoła.

Warto skorzystać z niniejszej propozycji, która pozwoli wiernym poznać najważniejsze metody grupowego czytania Biblii, a zarazem pomoże im głębiej i owocniej przeżywać hasło aktualnego roku duszpasterskiego. Zapraszam duszpasterzy i animatorów grup do skorzystania z przygotowanych scenariuszy spotkań, życząc wytrwałości w posłudze słowu Bożemu.

Proponowane materiały dostępne są TUTAJ.

 

Moderator Dzieła Biblijnego

ks. Stanisław Haręzga

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej