Kurs wprowadzający w lekturę Biblii – Brzozów 2021/2022

kurs wprowadzający w lekturę Biblii
Opublikowany przez: admin

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie kurs wprowadzający w lekturę Biblii.

W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Zdobyte umiejętności korzystania z Biblii będą pomocne w osobistej formacji chrześcijańskiej, w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina, w podejmowaniu apostolstwa i ewangelizacji. Ukończenie kursu jest podstawowym warunkiem, by stać się członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne.

Kurs rozpocznie się w dniu 4 grudnia 2021 roku o godz. 1000 w budynku szkolnym przy plebanii w Brzozowie. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie sprawom organizacyjnym oraz ogólnemu wprowadzeniu w problematykę owocnej lektury Pisma Świętego. Kurs potrwa do lipca 2022 roku, a zajęcia zasadniczo będą prowadzone w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca (z pewnymi wyjątkami ze względu na kalendarz) w godz. od 900 do 1300.

Kurs wprowadzający w lekturę Biblii jest bezpłatny i adresowany do wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Prowadzi go moderator Dzieła Biblijnego ks. dr hab. Stanisław Haręzga. Do udziału w kursie zaprasza się wszystkich chętnych z parafii rejonu brzozowskiego – dekanaty Brzozów, Domaradz i Grabownica. Dodatkowe informacje można uzyskać u moderatora Dzieła Biblijnego: harezga@poczta.onet.pl; kom.: 600 287 928

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej