Kurs wprowadzający w lekturę Biblii – Radymno 2023/2024

Opublikowany przez: admin

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje Kurs wprowadzający w lekturę Biblii w Radymnie, w domu parafialnym miejscowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 1a.

Pierwsze spotkanie w sobotę w dniu 28 października br. o godz. 10 00 poświęcone będzie sprawom organizacyjnym oraz wprowadzeniu w problematykę owocnej lektury Pisma Świętego. Kurs potrwa do lipca 2024 roku. Zajęcia będą prowadzone w dwie soboty każdego miesiąca (w drugą i czwartą sobotę, terminy będą podawane na bieżąco) od godz. 9 00 do 13 00 . Kurs jest bezpłatny i adresowany do wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Prowadzi go moderator Dzieła Biblijnego ks. dr hab. Stanisław Haręzga.

W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Zdobyte umiejętności w korzystaniu z Biblii będą pomocne w dalszej osobistej formacji chrześcijańskiej, w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina, w podejmowaniu jakiejkolwiek formy apostolstwa i ewangelizacji. Ukończenie kursu jest podstawowym warunkiem, by stać się członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne.

Do udziału w kursie szczególnie zaprasza się chętnych z parafii dekanatu Radymno I i Radymno II. Dodatkowe informacje można uzyskać u moderatora Dzieła Biblijnego pod adresem: harezga@poczta.onet.pl kom. 600 287 928.

Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej