Kurs wprowadzający w lekturę Biblii – Materiały

Opublikowany przez: admin

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w roku duszpasterskim 2023/2024 organizowało Kurs wprowadzający w lekturę Biblii w parafii pw. św. Józefa w Przemyślu. Prowadził go moderator Dzieła Biblijnego ks. dr hab. Stanisław Haręzga.

W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostali wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Zdobyte umiejętności w korzystaniu z Biblii pomogły w dalszej osobistej formacji chrześcijańskiej, w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina, w podejmowaniu jakiejkolwiek formy apostolstwa i ewangelizacji. Wszyscy, którzy ukończyli kurs stali się członkami ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne. Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką kursu poniżej znajdują się linki do materiałów z kursu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania.

 

1. Kurs wprowadzający w lekturę Biblii
2. Apokalipsa Św. Jana
3. Teksty dotyczące Św. Józefa

 

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej