Kurs wprowadzający w lekturę Biblii – Leżajsk 2019/2020

kurs wprowadzający w lekturę Biblii
Opublikowany przez: admin

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje Kurs wprowadzający w lekturę Biblii w Parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku (OO. Bernardyni).

Kurs rozpocznie się Mszą Świętą w Sanktuarium, przed obrazem Matki Bożej w sobotę, 16 listopada 2019 r. o godz. 9.00. Po Mszy odbędzie się spotkanie organizacyjne w Domu Pielgrzyma.

Zajęcia, z pewnymi wyjątkami ze względu na kalendarz, będą prowadzone w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca, od godz. 9.00 do 15.00 (do końca czerwca 2020).

Kurs jest bezpłatny i adresowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

Kurs prowadzi moderator Dzieła Biblijnego ks. dr hab. Stanisław Haręzga.

Celem kursu jest przygotowanie do owocnej, duchowej lektury Pisma Świętego. W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Zdobyte umiejętności w korzystaniu z Biblii będą pomocne w dalszej osobistej formacji chrześcijańskiej, w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina, w podejmowaniu jakiejkolwiek formy apostolstwa i ewangelizacji. Ukończenie kursu jest podstawowym warunkiem, by stać się członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne.

W rejonie leżajskim zapisy na kurs organizują księża dziekani i proboszczowie dekanatów Leżajsk I, Leżajsk II i Żołynia.

Swój udział w kursie można także zgłosić bezpośrednio na adres:
ks. Stanisław Haręzga,
ul. Ks. J. Popiełuszki 4, 37-700 Przemyśl,
harezga@poczta.onet.pl,
kom. 600 287 928.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ks. Stanisław Haręzga
moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej