Kurs wprowadzający w lekturę Biblii – Dynów 2023/2024

Opublikowany przez: admin

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II organizuje Kurs wprowadzający w lekturę Biblii w parafii pw. św. Wawrzyńca w Dynowie.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w kościele parafialnym w sobotę w dniu 4 listopada br. o godz. 1000 i poświęcone będzie sprawom organizacyjnym oraz wprowadzeniu w problematykę owocnej lektury Pisma Świętego. Kurs potrwa do lipca 2024 roku. Zajęcia będą prowadzone w dwie soboty każdego miesiąca (w pierwszą i trzecią sobotę, terminy będą podawane na bieżąco) od godz. 900 do 1300. Kurs jest bezpłatny i adresowany do wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Prowadzi go moderator Dzieła Biblijnego ks. dr hab. Stanisław Haręzga.

W ramach rocznego studium uczestnicy kursu zostaną wprowadzeni w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Zdobyte umiejętności w korzystaniu z Biblii będą pomocne w dalszej osobistej formacji chrześcijańskiej, w uczestnictwie i prowadzeniu grup i spotkań biblijnych, w rodzinnej i osobistej modlitwie lectio divina, w podejmowaniu jakiejkolwiek formy apostolstwa i ewangelizacji. Ukończenie kursu jest podstawowym warunkiem, by stać się członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, jakim jest Dzieło Biblijne.

Do udziału w kursie szczególnie zaprasza się chętnych z Dynowa oraz z parafii całego dynowskiego dekanatu. Dodatkowe informacje można uzyskać u moderatora Dzieła Biblijnego pod adresem: harezga@poczta.onet.pl; kom. 600 287 928.

Serdecznie zapraszamy.

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej