Ku wolności z Janem Pawłem II: Drogowskazy z 5. pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski “Być człowiekiem sumienia”

Opublikowany przez: admin

W poniedziałek, 11 marca 2019 r., w Domu Katolickim ROMA w Przemyślu odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu prelekcji „Ku wolności z Janem Pawłem II: Drogowskazy z papieskich pielgrzymek do Polski”. Tym razem podjęto temat: „Być człowiekiem sumienia”.

Spotkania odbywające się każdego 11. dnia miesiąca w Domu Katolickim ROMA w Przemyślu są inicjatywą Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej i Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu, a swoją treścią nawiązują do przeżywanej 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W ramach każdej prelekcji ks. dr Marcin Kapłon oraz ks. dr hab. Stanisław Haręzga prezentują treści związane z papieskimi pielgrzymkami św. Jana Pawła II do Polski, poprzez ukazanie kontekstu historycznego oraz refleksji nad treściami teologicznymi, które wybrzmiały podczas papieskiego nauczania.

Tym razem prelegenci podjęli temat 5. pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w roku 1995, związanej z kilkugodzinną wizytą w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu w diecezji bielsko-żywieckiej.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii.

ks. Stanisław Haręzga
moderator Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej