Konkurs biblijny – “Wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa”

Opublikowany przez: admin

Wydział Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i w Krośnie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku organizuje w roku szkolnym 2022/2023 konkurs biblijny: „Wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa”. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (do siódmej klasy włącznie) w Archidiecezji Przemyskiej. Konkurs będzie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

1. 5 grudnia 2022 r. – etap I (szkolny)

2. 6 marca 2023 r. – etap II (dekanalny) mogą awansować trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w szkole, zgłoszone do ks. Dziekana do dnia 16 grudnia 2022 roku.

3. 15 maja 2023 r. – etap III (w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu) uczestniczą po trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie.

Do konkursu zostały wybrane teksty z Nowego Testamentu, które w wyjątkowy sposób przybliżają prawdę o Chrystusowym Kościele. Kolejno na trzech etapach konkursu są to obszerne fragmenty z Ewangelii Św. Mateusza, z wybranych listów św. Pawła i z listów katolickich. Dla ułatwienia ich lektury Dzieło Biblijne proponuje krótkie wprowadzenia w poszczególne teksty, uwzględniając ich układ i tematykę.

Każdy z uczestników konkursu może korzystać z nich samodzielnie. Jednak dzieci potrzebują wsparcia i pomocy ze strony katechetów i rodziców. To od ich pomysłowości i zaangażowania w konkurs zależeć będzie wykorzystanie proponowanych materiałów, zarówno w ramach spotkań szkolnych i parafialnych, jak również regularnych spotkań rodzinnych, poświęconych nie tylko wspólnej lekturze, ale i modlitwie słowem Bożym.

Powyższe opracowania do poszczególnych etapów są dostępne TUTAJ.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz lektury wspomnianych materiałów.

Udostępnij

Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej