Warsztaty biblijneZasadniczym celem warsztatów biblijnych prowadzonych przez moderatora Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Pisma Świętego oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej wiernych.

Obok wykładów, zajęcia obejmują:

  • ćwiczenia w grupach
  • praktykę lectio divina
  • wspólną modlitwę i Eucharystię
  • panele i dyskusje
Warsztaty biblijne

Warsztaty trwają przez dwa lub jeden dzień i odbywają się w domach formacyjnych archidiecezji lub przy konkretnym kościele parafialnym.

Nową inicjatywą Dzieła Biblijnego są otwarte parafialne warsztaty biblijne poświęcone lekturze wszystkich czterech Ewangelii. Ich założeniem jest poznanie chrześcijańskiej formacji, jaką pod kierunkiem Jezusa przeszli Jego pierwsi uczniowie. Na program takich warsztatów składają się: Msza święta z homilią, wykład w kościele, a po nim spotkanie z chętnymi w salce parafialnej. Po każdym wykładzie uczestnicy otrzymują schemat do całościowej, indywidualnej lektury Ewangelii.

Warsztaty biblijne były ważnym elementem przygotowań do kongresu biblijnego. Odbyły się w poszczególnych sześciu archiprezbiteratach diecezji w 2019 roku. Ich celem było dotarcie do grup biblijnych, innych małych wspólnot i grup kościelnych, a także ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w parafiach każdego archiprezbiteratu. Inicjatywa miała za zadanie pogłębienie formacji biblijnej, zaproszenie do udziału w kongresie i zapoznanie z projektem odnowy biblijnej parafii. Chodziło też o to, aby przez uczestników warsztatów zainteresować kongresem jak największą ilość wiernych.Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej