Sympozjum “Zamieszkać w Słowie”Od 2015 roku w sobotę na zakończenie tygodnia biblijnego przemyskie Dzieło Biblijne wraz z Przeworską Kapitułą Kolegiacką organizuje sympozjum połączone z pielgrzymką do sanktuarium Grobu Pańskiego w bazylice p.w. Ducha Świętego w Przeworsku.

Przeworskie sympozja odbywają się pod ogólnym hasłem „Zamieszkać w Słowie” i co roku podejmują bardziej szczegółowy temat dotyczący lektury Biblii oraz duchowości i kultury biblijnej. Każde sympozjum rozpoczyna się Eucharystią o godz. 1000, po której następują wykłady rozwijające wybrany temat. Do tej pory odbyły się cztery takie sympozja:

  • Zamieszkać w Słowie (25.04.2015 r.)
  • Słowo Boże darem Chrystusa zmartwychwstałego (16.04.2016 r.)
  • Zamieszkać w Słowie – rola pamięci (06.05.2017 r.)
  • Lektura Biblii i dar Bożego Ducha (21.04.2018 r.)
Zamieszkać w Słowie
Zamieszkać w Słowie
Zamieszkać w Słowie


Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej