Spotkania i zjazdy formacyjnePogłębianiu formacji i integracji kandydatów i członków Dzieła Biblijnego służą różnego rodzaju spotkania.

Ich celem jest podtrzymywanie więzi braterskich i mobilizowanie się do służby słowu Bożemu. W pierwszym rzędzie są to spotkania z absolwentami Szkoły Animatora Biblijnego czy też Kursu wprowadzającego w lekturę Biblii.

Szczególną okazją do spotkań formacyjnych są też cykliczne otwarte wykłady na aktualne tematy biblijne, najczęściej związane z trwającym w Kościele rokiem duszpasterskim.

Spotkania i zjazdy formacyjne
Spotkania i zjazdy formacyjne
Spotkania i zjazdy formacyjne

Z większym rozmachem są organizowane zjazdy formacyjne dla członków i zwolenników Dzieła Biblijnego. W latach 2010-2013 takie zjazdy odbyły się w Heluszu, na terenie Ośrodka Rekolekcyjno-Rekreacyjnego parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.

Ważną inicjatywą Dzieła Biblijnego jest organizowanie zjazdów parafialnych grup biblijnych działających w archidiecezji. Ich celem jest podtrzymywanie i rozwijanie lektury Pisma Świętego oraz integrowanie wspólnot i grup zainteresowanych Biblią. Takie zjazdy odbyły się w 2008, 2010 i 2012 roku. Ostatni zjazd parafialnych grup biblijnych został połączony ze zjazdem formacyjnym Dzieła Biblijnego i odbył się 13 września 2014 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Kościół wspólnotą słowa Bożego”.

Na koniec należy wymienić sześć spotkań z absolwentami studium biblijnego w archidiecezji przed kongresem Dzieła Biblijnego w 2019 roku. Ich celem było przygotowanie stowarzyszenia do tego wydarzenia, które stało się uroczystą inauguracją jego działalności w archidiecezji i włączeniem go w ramy ogólnodiecezjalnego duszpasterstwa.Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej