Kurs wprowadzający w lekturę BibliiKurs wprowadzający w lekturę Biblii

Jedną z wielu form działalności podejmowanych przez Dzieło Biblijne jest organizacja kursu wprowadzającego w lekturę Biblii.

Od początku pierwszorzędną inicjatywą Dzieła Biblijnego jest przygotowywanie członków zwyczajnych przez odpowiednie studium Objawienia Bożego. Tak określony cel pracy podpowiada statut Stowarzyszenia, w którym stwierdza się, że jego zwyczajnymi członkami mogą być osoby po studiach z zakresu teologii, albo takie, które ukończą kurs wiedzy biblijnej (Statut, art. 13). W opracowaniu programu takiego kursu kierowano się założeniami wynikającymi z tożsamości i roli animatora biblijnego w Kościele. Uwzględniając wymagane od niego kompetencje, ułożono program dwuletniego studium, które nazwano Szkołą Animatora Biblijnego. W latach 2006-2014 zorganizowano je w Przemyślu, Jarosławiu, Łańcucie, Krośnie i Sanoku.

Po doświadczeniach pięciu edycji Szkoły Animatora Biblijnego, licząc się z ograniczonymi możliwościami działania i chcąc dotrzeć do większej liczby wiernych, moderator przekształcił ją w kurs wprowadzający w lekturę Biblii. Nie było to więc już dwuletnie studium podyplomowe, z indeksami i pisemną pracą końcową, ale roczne studium przygotowujące do owocnej, duchowej lektury Pisma Świętego. Za cel kursu przyjęto wprowadzenie jego uczestników w zrozumienie treści i zbawczego orędzia wszystkich ksiąg biblijnych. Uznano, że takie przygotowanie jest wystarczające, aby stać się członkiem zwyczajnym Dzieła Biblijnego. Dalszą pogłębioną formację biblijną zapewniały bowiem liczne propozycje, jakie co roku ono regularnie proponuje swoim członkom, sympatykom i wszystkim chętnym do poznawania i miłowania słowa Bożego.

Po raz pierwszy kurs wprowadzający w lekturę Biblii został zorganizowany przez Dzieło Biblijne w Przeworsku, przy parafii farnej pw. Ducha Świętego (2016/2017). W roku 2019/2020 taki kurs rozpoczął się w Leżajsku. Jednak z racji epidemii koronawirusa został przerwany i będzie dokończony dopiero w sprzyjających warunkach.Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej