3. Jak owocnie czytać Biblię?

  • Wierzyć, że jest słowem Bożym
  • Czytać ją ze zrozumieniem
  • Szukać w niej sensu duchowego
  • Modlić się i żyć jej duchowym pokarmem
Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej