Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

Ten, kto ukończył studia z zakresu teologii, albo jakiś kurs wiedzy biblijnej oraz wyraził wolę przystąpienia do stowarzyszenia i włączenia się w apostolat biblijny.

Istotne jest bycie apostołem słowa Bożego we własnej rodzinie, parafii, środowisku życia i pracy. W związku z tym konieczna jest dalsza osobista troska o ciągły żywy kontakt ze słowem Bożym oraz pogłębianie formacji biblijnej poprzez udział w proponowanych przez Dzieło Biblijne wydarzeniach formacyjnych i integracyjnych.

 

  • Wierzyć, że jest słowem Bożym
  • Czytać ją ze zrozumieniem
  • Szukać w niej sensu duchowego
  • Modlić się i żyć jej duchowym pokarmem
Dzieło Biblijne im. Św. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej